Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, która weszła w życie w dniu 4 stycznia 2022 r. Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. na piśmie (tradycyjnie - papierowo), elektronicznie za pomocą ePUAP lub z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy, który został złożony do 31 stycznia 2022 r. uprawnia do wypłaty tego dodatku w 2022 r. w dwóch równych ratach wypłaconych w terminie do 31 marca i do 2 grudnia. 

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mają prawo do jego złożenia, jednakże nie później niż do dnia 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku nastąpi jednorazowo w terminie maksymalnie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dokumenty (wniosek i Klauzula RODO) są do pobrania poniżej lub ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy

 

Z uwagi na w dalszym ciągu występujące zagrożenie epidemiologiczne prosimy o zachowanie podstawowych zasad ostrożności przy składaniu wniosków tj. zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję dłoni i zachowanie dystansu.

Bardzo prosimy żeby składane przez Państwa wnioski były całkowicie wypełnione !

Pozwoli to nie tylko na sprawną obsługę, ale także zapewni bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Ośrodka.

 

Informujemy również, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska od dnia 4 stycznia 2022 roku uruchomiło infolinię, pod numerem której można uzyskać odpowiedź na wszelkie niejasności związane z dodatkiem. Infolinia będzie czynna we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16.00 pod nr telefonu: +48 22 369 14 44

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Haczowie

Ewa Wais

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1