Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

Utworzono dnia 16.03.2023

                                           

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ” – EDYCJA 2023

DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CLEOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

Gmina Haczów pozyskała środki w wysokości 157 161,60 zł na realizację rządowego Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenckie polegają w szczególności na pomocy w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;

- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

- zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (wspólnie z uczestnikiem programu)

i skierowane są do:

● dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

● osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c) albo orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowany jest na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

 

Realizatorem programu w Gminie Haczów jest

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1