Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

Utworzono dnia 07.07.2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

 

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  Gmina Haczów w 2023 roku uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

 

Całkowity koszt programu w 2023 r. wynosi: 150 000,00 

Kwota dofinasowania programu w 2023 r. wynosi: 90 000,00 

 

Opis programu:

Program (moduł 1 i 2) przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Cel programu:

Celem Programu (moduł 1i 2)  jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.:  

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł na osobę w rodzinie
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

 

Zadania realizowane z programu:

Program (moduł 1i 2) przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłku,
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Grupy docelowe:

Program przeznaczony jest dla:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
  • można udzielić pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Realizacja programu zapewni pomoc dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, ale także osobom starszym, niepełnosprawnym i o niskich dochodach, którzy nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowej potrzeby bytowej jaką jest gorący posiłek.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1