Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POMOC W FORMIE WĘGLA

Utworzono dnia 25.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie opału – węgla

Mieszkańcy Gminy Haczów znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie opału - węgla.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Haczów nr LV/436/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w postaci węgla dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za przyznane świadczenia na udzielone świadczenia w formie pomocy rzeczowej w postaci węgla, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 300% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % w stosunku do kryterium dochodowego:

Wysokość wydatków podlegających zwrotowi wyrażona w %:

od 0% do 300%

bez odpłatności

powyżej 300% do 350%

od 10% do 20%

powyżej 350% do 400%

od 20% do 30%

powyżej 400% do 450%

od 30% do 60%

powyżej 451%

100%

 

Źródło ciepła wykorzystywane w gospodarstwie domowym zostało wpisane do cenatralnej ewidencji emisyjności budynków i umożliwia wykorzystanie węgla jako opału.  

Ilość przyznanego węgla zależeć będzie od indywidualnej sytuacji rodziny i osoby ubiegającej się o tę pomoc.

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie i złożyć wniosek.

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było ustalić prawo do wnioskowanego świadczenia.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Wyżej wymieniona forma pomocy jest możliwa z uwagi na fakt, iż w zasobach Gminy Haczów pozostał węgiel typu orzech, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie:

- tel.: 13 43 910 02 wew. 27, wew. 28, wew. 45,
 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 43

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 157

W poprzednim miesiącu: 277

Wszystkich: 11794

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1