Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Według Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

– 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,

– 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób

– 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z conajmniej 5 osób

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • złożyć stosowny wniosek,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i przedłożyć do wglądu oryginał wskazanej umowy,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1