Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc w formie węgla

Utworzono dnia 30.11.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc rzeczową w formie opału – węgla

 Mieszkańcy Gminy Haczów znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie opału - węgla.

Pomoc w postaci węgla można otrzymać pod warunkiem, gdy:

- w przypadku rodziny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł (netto);

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekracza 776,00 zł (netto);

 - źródło ciepła wykorzystywane w gospodarstwie domowym umożliwia wykorzystanie węgla jako opału.  

Ilość przyznanego węgla zależeć będzie od indywidualnej sytuacji rodziny i osoby ubiegającej się o tą pomoc.

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie i złożyć wniosek.

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było ustalić prawo do wnioskowanego świadczenia.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Wyżej wymieniona forma pomocy jest możliwa z uwagi na fakt, iż w zasobach Gminy Haczów pozostał węgiel typu orzech, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie:

- tel.: 13 43 910 02 wew. 27, wew. 28, wew. 45,
 

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 43

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 157

W poprzednim miesiącu: 277

Wszystkich: 11794

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

1